Galerija   

OŠ VALENTINA VODNIKA

Na mali steni OŠ Valentina Vodnika izvajamo vadbe plezanja za predšolske otroke in osnovnošolce. V manjši telovadnici lahko otroci razvijajo osnovne motorične spretnosti in se skozi igro spoznavajo s športnim plezanjem. 
Vadbe so razdeljene glede na starostna obdobja in so primerne za začetnike in izkušene plezalce. Maksimalno število otrok na vadbi je 12. V skupino predšolskih sprejemamo otroke, ki so stari vsaj 4 leta. Na vadbi predšolskih otrok sta prisotna dva vaditelja. 

OŠ Valentina Vodnika se nahaja nasproti tržnice Koseze na Vodnikovi 162. Mala telovadnica je v kletnih prostorih šole (vstopate skozi glavni šolski vhod).Izvajanje programov
sofinancira MOL